डिस्पोजेबल मेडिकल क्याप

  • Disposable medical caps

    डिस्पोजेबल मेडिकल क्याप्स

    डिस्पोजेबल चिकित्सा प्रयोगले धुलोको डन्ड्रफलाई टाउकोबाट बग्ने रोक्न, बाहिरी धूलोलाई कपालको तहमा प्रवेश गर्नबाट रोक्नको कार्य गर्दछ। उत्पादन चिकित्सा, खाद्य स्वच्छता, इलेक्ट्रोनिक्स, सफा कोठा, कपडा र अन्य उद्योगहरूको लागि उपयुक्त छ। डिस्पोजेबल मेडिकल क्याप्स डिस्पोजेबल मेडिकल क्याप शीर्ष मा एक पटक मेडिकल क्याप्सको प्रयोग १० प्याकेज डिस्पोजेबल मेडिकल क्याप्सको निम्न विशेषताहरु रहेका छ: १. गैर बुने गैर विषैले पालीप्रोपाइलिन कपडा र डबल रेनबाट बनेको ...